nl

Ingenieursbureau met een visie. 

Natuurinclusieve verblijfsruimtes. Met oog voor eenvoud, gevoel voor functionaliteit en zuivere detaillering. 

Bureau France bestaat uit ingenieuze ontwerpers in de domeinen stabiliteit en omgevingsaanleg, herinrichtingsprojecten, kwaliteitsvolle en duurzame verblijfsplekken en studies van integraal waterbeheer. 

Wij streven naar natuurinclusieve verblijfsruimtes met oog voor eenvoud, gevoel voor functionaliteit en zuivere detaillering. Wij zijn een hecht, creatief team dat technisch inzicht combineert met een duurzame visie van ontwerp tot uitvoering. 

Bureau France is pionier in waterhuishoudstudies en ecologische waterconcepten.

Groenproject Ter Elst - Edegem
Groenproject Ter Elst - Edegem

Onze projecten

Pleinen
Straten
Woonwijk
Groeninfrastructuur
Privaat
Semi privaat

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80


Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw
Lid van Vlario
Lid van Ovio