Over ons

Wij zijn Ingenieursbureau France, ingenieuze ontwerpers in de domeinen stabiliteit en omgevingsaanleg; herinrichtingsprojecten (straten en pleinen), kwaliteitsvolle en duurzame verblijfsplekken, studies van integraal waterbeheer, Breeam waterstudies.

Ingenieursbureau France bestaat als onafhankelijk technisch adviesbureau reeds meer dan 50 jaar. Sinds haar oprichting in 1966 door Paul France verwierf het bureau het vertrouwen van zowel de private als de openbare sector.

Wij zijn gekend voor de integrale benadering van het ontwerp binnen zijn omgeving. Er wordt een dialoog aangegaan met de plek, waarbij voor de verdere opdracht de technische vertaling in harmonie en evenwicht is met het creatieve ontwerp. Uiteraard moet daarbij ook blijvend aandacht uitgaan naar de technische aspecten en de duurzaamheid van zowel ontwerp als uitvoering: kwaliteitszorg over de hele lijn. Op deze manier streven wij samen met een netwerk van partners naar een integratie van architectuur, kunst, techniek en natuur in de publieke ruimte.

Onze ontwerpen zijn gekenmerkt door heldere eenvoud, gevoel voor functionaliteit en zuivere detaillering. Om onze gebouwde omgeving klimaatneutraal en klimaatrobuust te maken moeten we slim investeren met nieuwe technologieën, materialen en bouwconcepten; vanuit Ingenieursbureau France denken we duurzaam mee vooruit en maken de brug naar morgen.

Het waterverhaal volgt de ontwerpprincipes van de natuur, klimaatrobuust blauwgroen en natuur inclusief 'natural based engineering'. In de projecten blijkt water dikwijls het ordenend principe. Ingenieursbureau France is dé partner voor ecologische waterconcepten; reeds meer dan 20 jaar is het bureau gekend voor zijn innovatieve duurzame waterstudies dikwijls uitgewerkt tot op projectniveau.

Doorheen de projecten blijkt een grote betrokkenheid bij de natuur. Het uitgangspunt is een sterke ecologische betrokkenheid bij de natuurlijke omgeving. Een uitdaging, de natuur maximaal brengen in de stedelijke omgeving , urban nature, urban green en urban blue.

"Nature is wise you just have to know how to listen to it"


Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw