Bijzondere jeugdzorg Aalst


Omschrijving: Omgevingsaanleg bijzondere Jeugdzorg Ruyskensveld te Erembodegem
Type: Groeninfrastructuur
Expertise: Wegen en rioleringen
Opdrachtgever: vzw Ruyskensveld
Ontwerpteam: Osar architecten - Landinzicht - Ingenieursbureau France nv. Binnen het team was Ingenieursbureau France verantwoordelijk voor de technische uitwerking van de omgevingsaanleg
Kostprijs: 1.054.000 EUR
Uitvoering: 2020/2021


Het project Ruyskensveld - Ter Muren te Erembodegem behelst de bouw van 5 nieuwe leefgroepen, een administratief gebouw en een beveiligend verblijf voor de bijzondere jeugdzorg. Ruyskensveld kiest resoluut voor het creëren van een veilige haven, een ankerplaats aan de boorden van de Dender.

Pedagogische zorg vraagt een gepaste structurele omkadering waarin creativiteit, natuurbeleving, sport en spel, eten en slapen, huistaken maken of samen met vrienden of familieleden koken, een plaats krijgen. Al van bij de ontwerpfase werd aandacht besteed aan een kwalitatieve buitenomgeving.

De zorgentiteiten zijn voorzien rond een centrale boomgaard waar oude bewaarde karakteristieke fruitbomen zorgen voor een sterke eigenheid van de plek. Het is als het ware het groene dorpsplein die al de gebouwen met elkaar verbindt. In het nieuwe begeleidingsdorp krijgen ook de dieren een centrale plaats.

De site bevindt zich tussen de Termurenlaan en de Dender. Het was vroeger een boomzagerij. Kenmerkend is de oude hangaar die behouden bleef, gerestaureerd is en nu dienst doet als deels overdekte spelruimte, een knipoog naar de industriële archeologie.

De hangaar is de creatieve ingang. Door de grote poort wordt iedereen verwelkomd. Je komt terecht in een groene open ruimte, waarin spelen en ravotten troef is. Als je door "de hangaar" loopt komt men op het centrale groene dorpsplein terecht.

Het ontwerp slaagt erin om bestaande structuren om te toveren tot gezellige wooneenheden. De omgevingsaanleg getuigt van hetzelfde geniale concept als de leefgroep. Zorg en infrastructuur worden in nauwe samenwerking met de afdeling voorzieningenbeleid zorgvuldig opgebouwd.

Het geheel straalt rust uit! De site is de infrastructurele fundering voor de helende relationele zorg. De kinderen worden ooit vlinders op het Ruyskensveld.

Alle hemelwater wordt ofwel herbruikt, ofwel stroomt het naar groenzones, ofwel wordt het geleid naar een wadi die op bij hevige buien overstort naar de naastgelegen Dender. De organische wadi is een rust element in de omgeving.

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw