Verkaveling Acaciaweg Putte


Omschrijving: Verkaveling Acaciaweg te Putte
Type: Straten
Expertise: Wegen, riolering, omgevingsaanleg en veiligheidscoördinatie en stabiliteit pompstation. 
Opdrachtgever: Gemeente Putte
Ontwerpteam: Ingenieursbureau France nv
Kostprijs: 500.000 EUR
Uitvoering: 2015


De verkaveling Acaciaweg in Putte is een inbreidingsproject in het centrum van Putte, tussen de Rappoortlaan en de Acaciaweg en deels ontwikkelt langs de Acaciaweg.

De verkaveling in de Acaciaweg is een dense verkaveling met een grillig patroon van de publieke ruimte. Bomenrijen structureren de ruimte. Elk detail staat in het teken van wie er zal wonen.

Het ontwerp is duurzaam, groen en benadrukt de verblijfskwaliteit, maximale infiltratie door parkeerzones in grasbetonstenen, afwatering naar grachten en wadi 's en behoud van een monumentale eik.

Tevens werd er een verbinding via een trage weg gemaakt naar de naburige verkaveling Rappoortvelden. De trage weg is een landschapselement geworden, een trage weg, langs een gracht en afgeboord met knotwilgen.

Teneinde orde te scheppen werden de opritten voor de verschillende kavels op voorhand vastgelegd in de verkavelingsvergunning.

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw