Omgevingsaanleg jeugdzorg Ter Elst Duffel


Omschrijving: Omgevingsaanleg bijzondere Jeugdzorg Ter Elst vzw te Duffel
Type: Groeninfrastructuur
Expertise: Wegen en riolering
Opdrachtgever: Jeugdzorg Ter Elst vzw
Ontwerpteam: Osar architects - Landinzicht - Ingenieursbureau France nv. Binnen het team was Ingenieursbureau France verantwoordelijk voor de technische uitwerking van de omgevingsaanleg.
Kostprijs: 312.000 EUR
Uitvoering: 2016


Jeugdzorg Ter Elst heeft 3 nieuwe leefgroepen. Een leefgroep voor acht en twee leefgroepen voor negen jongeren met ernstige gedrag- en emotionele stoornissen en hun begeleiders. De nieuwe leefgroepen sluiten aan bij de bestaande inrichtingen die reeds aanwezig zijn op de site: de bestaande leefgroepen, de school en de administratie.

De omgevingsaanleg bij bovenvermeld project sluit aan bij de groene omgeving van de Netevallei en is overheersend groen ingekleurd. Dit is een absolute kwaliteit die veel ruimte laat voor diverse acties: spelen, sport, ontdekken, kunst en landschap. Dat het groen daarenboven nog in een zeer groene natuurrijke omgeving ligt geeft bijkomend ruimte en lucht aan het terrein. Het behouden en versterken van dit groen werd maximaal benut.

Er werd ecologisch en duurzaam omgegaan met de opvang van regenwater dat vertraagd wordt afgevoerd. Er werd een kwaliteitsvolle, veilige speelruimte gecreƫerd, verspreid over het terrein. Er werden maximaal natuurlijke materialen toegepast.

Mooie zichten naar de omgeving versterken de integratie van het terrein in zijn omgeving. Het is een open voorziening en school waardoor de kinderen niet het gevoel hebben opgesloten te zijn. De duurzame afwerking levert een aangename verblijfsruimte op. Uniformiteit levert voordelen op voor beter onderhoud. Een gevarieerd vorm-, kleur- en materiaalgebruik met aandacht voor een harmonisch vormgeheel, een hoge kwaliteit en verstandige zuinigheid. "Zorgvuldig en Zuinig" is de leidraad van vele acties. Inspraak is mogelijk op elk niveau. Kinderen zijn betrokken bij alle aspecten van het dagelijks leven. 

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw