Haantjeslei Antwerpen


Omschrijving: Omgevingsaanleg Haantjeslei te Antwerpen
Type: Woonwijk
Expertise: Wegen, riolering en omgevingsaanleg
Opdrachtgever: VMSW - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Ontwerpteam: Ingenieursbureau France, voorontwerp in samenwerking met Stramien cvba
Publicatie: Opgenomen in het Praktijkboek Publieke Ruimte 2017
Kostprijs: 1.153.000 EUR
Uitvoering: 2017


Het project omvat een nieuwe Hof voor 195 gerenoveerde appartementen gelegen aan een plein langs de Haantjeslei. Dit plein is dé buitenruimte voor elk van de bewoners in deze appartementen. De uitdaging was een multifunctionele buitenruimte te ontwerpen die de "Hof" of "tuin" is voor elk van de bewoners maar die tegelijkertijd ook een aangename woon- en verblijfsplek is in het centrum van de stad. Er werd gekozen voor een kwaliteitsvol woonerf met één centrale toegang. De voetgangerszone met aansluitend het gedeelte voorzien voor het gemotoriseerd verkeer wordt op één niveau aangelegd.

De aanleg in de vorm van lobben bepalen het nieuwe ontwerp. De waardevolle monumentale bomen worden geïntegreerd in de heraanleg. In één van de "groene" lobben centraal aan de inkom bevindt zich een speelterrein met de toepasselijke naam "Kukeleku", verwijzend naar de straatnaam Haantjeslei. De speeltoestellen en ook de beplanting verwijzen naar het thema "bonte hanenveer".

Het plein tussen de bouwblokken en de bomen is een stedelijke ruimte met een zeer divers programma voor die plek; een collectieve tuin, alsook een ruimte voor sport en spel. Er werd een "sunken sports field" een intiem "verzonken basketbalveld" gebouwd, omzoomd met een betonnen boord die als zitelement fungeert. In functie van de integrale toegankelijkheid werden er aangepaste hellingen voor rolstoelbasketters voorzien.

Het bestaande hoogteverschil van 70 cm op het terrein werd op een elegante manier uitgewerkt zodat het plein zich opent naar de straat en een heel uitnodigend karakter heeft. De lobben zijn omzoomd met zitbanken in architectonisch beton, die stuk per stuk uitgedetailleerd werden. Op sommige plaatsen werd een comfortabele houten zitting toegevoegd. Er werd een beperkt aantal materialen gebruikt, met lichte kleurtinten (tegen de opwarming) allen in perfecte kleurharmonie met elkaar.

Het plein is zo uitnodigend dat er sinds haar verwezenlijking altijd wel beweging is, spelende kinderen, volwassenen die genieten van die heerlijk warme nazomerse zonnestralen. Het is een ruimte waar de mensen graag vertoeven, die de bewoners uitnodigt in de open lucht te verblijven. Een belangrijk neveneffect is de groei van de sociale interactie tussen de verschillende bewoners.

In de zone van het project is er een relatief lage grondwaterstand (invloedzone van de Ring). Alle hemelwater van de straat en de helft van het dakwater worden afgevoerd naar een infiltrerende riolering. Rond de bomen is kassei voorzien met openvoegen, subtiel vloeit hier het oppervlakte water naar de boomspiegels. Heerlijk om te zien dat nu bij definitieve oplevering de monumentale bomen er prachtig bij staan en zorgen voor heerlijke verkoeling op een bloedhete dag.

Het project werd opgenomen in het Praktijkboek Publieke Ruimte 2017.

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw