Heikantplein Vorselaar


Omschrijving: Heraanleg Heikantplein te Vorselaar
Type: Pleinen
Expertise: Wegen- riolering en omgevingsaanleg
Opdrachtgever: Gemeente Vorselaar
Ontwerpteam: TV Jozef Legrand, Architectuur Atelier M De Visscher, Ingenieursbureau France nv. Binnen de TV was Ingenieursbureau France nv verantwoordelijk voor de technische uitwerking.
Publicatie: Opgenomen in het Praktijkboek Publieke Ruimte 2010
Kostprijs: 540.000 EUR
Uitgevoerd: 2009


In de kern van Vorselaar had de verkeersfunctie de overhand genomen. Er was amper sprake van een dorp. Na een procedure via de Vlaamse Bouwmeester werd de opmaak van een beeldkwaliteitsplan en de herinrichting van Vorselaar toegekend aan het ontwerpteam Jozef Legrand, Michel De Visscher en Ingenieursbureau France. Binnen het team was Jozef Legrand de beeldend kunstenaar ontwerper. Ingenieursbureau France zorgde voor de technische uitwerking.

Het beeldkwaliteitsplan benadrukt de realisatie van het 'DORPS-ERF' en de versterking van de 'groene stroom'. Hierdoor zal de gemeente Vorselaar zijn potentieel op duurzame wijze omzetten en laat zij een kwalitatieve leefomgeving na. Er ontstaat een beeldruimte waarvoor vele andere gemeenten haar zullen benijden.

In 2009 besliste de gemeente om als eerst fase van de dorpsherinrichting het Heikantplein te vernieuwen met Europese subsidies. Op het Heikantplein te Vorselaar, gelegen langs enkele verkeersassen op de rand van de historische dorpskern, was de verkeersfunctie overheersend geworden. Het plein lag er al een decennium lang verlaten bij en was geëvolueerd tot een erg donker en gesloten plein. Hagen, struiken en laagstammige bomen verhinderden het doorzicht. Het plein werd op dat moment nauwelijks gebruikt door de buurt en verenigingen.

De heraanleg van het Heikantplein geeft het beeld voor het toekomstige dorp Vorselaar. Na de heraanleg staan openheid, functionaliteit en gezelligheid centraal. De verharde ruimte vermindert en een deel van het wegtracé werd afgeschaft en ingenomen als plein. De vernieuwde parking is voorzien in een kasseiverharding met open voeg. De afwatering van het plein gebeurt via een greppel langs de parking (van noord naar zuid) en via een decoratieve gracht langs de Boulevard. Het regenwater infiltreert zo op natuurlijke wijze.

De gemeente maakte van de gelegenheid gebruik om op het plein een gescheiden rioleringsstelsel te plaatsen. Het hemelwater stort over in een WADI, centraal gesitueerd op het plein.

Het Heikantplein is opgeleverd in 2009. De gemeente reageert enthousiast, Vorselaar bruist. Belangrijke jaarlijkse activiteiten in Vorselaar verhuisden naar deze plek. In 2009 werd het project opgenomen in het Praktijkboek Publieke Ruimte.

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw