Omgevingsaanleg Huize Sint-Elisabeth Turnhout


Omschrijving: WZC Huize Sint-Elisabeth vzw te Turnhout - omgevingsaanleg
Type: Groeninfrastructuur
Expertise: Wegen en omgevingsaanleg - berekening wadi
Opdrachtgever: stUKWERK architecten
Ontwerpteam: stUKWERK architecten ,Ingenieursbureau France nv was verantwoordelijk voor de omgevingsaanleg.
Kostprijs: 416.000 EUR
Uitvoering: 2021


In hartje Turnhout bouwde vzw Sint-Elisabeth een nieuw woonzorgcentrum met 30 kamers en 2 erkende assistentiewoningen gelegen in een woonzorgcluster langs de Herentalsstraat. Ons werd gevraagd om binnen zeer strikte budgettaire krijtlijnen de omgevingsaanleg uit te werken en op te volgen.

Het project omvat de omgevingsaanleg voor de hele wooncluster zijnde parking en tuin. Alle regenwater van het woonzorgcentrum, assistentiewoningen en verharding blijft op de site, er is geen overloop naar de riolering. De Wadi of buffervijver waarin het water langzaam doorsijpelt is het centrale element in de tuin.

Alle regenwater dient immers ter plaatse te infiltreren, er is geen RWA aansluiting voor een oppervlakte van 2140 m². De wadi met een volume van 53 m³ is centraal geplaatst als 'eye-catcher', een rustgevend element in de tuinzone van het WZC. Daarrond slingert een tuinpad in uitgewassen beton. Een aangename wandeling voor de bewoners van het WZC!

Omwille van de strikte budgettaire krijtlijnen werd de bestaande fietsstalling behouden en in een nieuw jasje gestoken - budget vriendelijk ontwerp.

Heerlijk om nu na uitvoering te merken dat ook de leerlingen van de nabije school genieten van dit stukje natuur in hartje Turnhout.

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw