Itegem centrum


Omschrijving: Herinrichting Itegem Centrum
Type: Pleinen
Expertise: Wegen, fietspad subsidie, riolering, modellering riolering en omgevingsaanleg
Opdrachtgever: Gemeente Heist-op-den-Berg
Ontwerpteam: Ingenieursbureau France nv, voorontwerp in samenwerking met Stramien
Kostprijs: 6.000.000 EUR
Uitgevoerd In fases: 2014 en 2015/2016


Itegem, idyllisch dorp aan de Grote Nete.

Het centrum van Itegem had een zeer verouderd publiek domein daterend uit de jaren '60. De verblijfskwaliteit was bedreigd door de grote verkeersdoorstroming, de aanwezigheid van de Netevallei in het centrum, nauwelijks voelbaar...

Er gebeurde een duurzame herinrichting van de kern met het oog op een verbeterde verblijfskwaliteit, veiligere verkeerdoorstroming en een verhoogde fietsveiligheid. Het basisconcept voor de herinrichting was "ITEGEM DORP AAN DE NETE". De link van het centrum van het dorp met de Nete werd hersteld/versterkt.

Verkeerstechnisch
Door de hoge verkeersintensiteit vormde het kruispunt Hallaarstraat/Nieuwendijk een probleem. De verkeersstromen bleken na telling uit de drie richtingen (N, O, Z) gelijkwaardig. Het kruispunt werd ingericht met een rotonde die de verkeerstromen op een gelijkwaardige manier afwikkelt en tegelijk snelheidsremmend werkt. Het resultaat is verbluffend, de verkeersstroom verloopt geordend, de rotonde wordt tevens ervaren als poort tot het dorp. Het was de onteigening waard. Bij de herinrichting was er veel aandacht voor fietsinfrastructuur, deze werd gesubsidieerd door de hogere overheid.

St. Guibertusplein
Het Sint Guibertusplein werd een aangenaam verblijfsplein. Rond de kerk is een groene tuin met petanque waar men rustig en veilig kan vertoeven. De oude lindeboom, een veteraan boom, wordt in de kerktuin geïntegreerd. Door toevoeging van meerdere solitaire bomen - die voldoende ruimte krijgen om mooi uit te groeien - krijgt het centrum een groen kader en wordt verwezen naar de nabije Grote Netevallei. Ondertussen blijken de buren elkaar regelmatig uit te dagen op het petanqueveld en zijn er terug cafés in het dorpscentrum.

Riolering
Samen met de heraanleg van het centrum wordt er in het projectgebied een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, waarbij het regenwater afgevoerd wordt naar de Nete.

De zijloop van de Huizebeek WL 7.14 (2de cat) wordt van de riolering in de Schoolstraat afgekoppeld. Er wordt een RWA-leiding voorzien in de Schoolstraat en Karel Govaertstraat tot aan de Grote Nete, waardoor een aangesloten toevoerende oppervlakte van 17,35 ha wordt afgekoppeld.

De lozingsconstructie in de Nete is ecologisch en duurzaam, ingepast in het beschermde landschap van de Netevallei. Er werd ook een manuele schuifafsluiter voorzien om enkel in gevallen van nood, de pompen van het RWZI te gebruiken om het overtollige regenwater te verpompen naar de Nete.

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw