Mouterij Mechelbaan Putte


Omschrijving: Mouterij Mechelbaan Putte, omgevingsaanleg
Type: Woonwijk
Expertise: Wegen- rioleringen en omgevingsaanleg
Opdrachtgever: Triple Living - Gands nv
Ontwerpteam: Ingenieursbureau France nv in samenwerking met Landinzicht
Kostprijs: 983.000 EUR
Uitvoering: 2021


In de Zuidelijke dorpsrand van de gemeente Putte werd , grenzend aan het agrarisch landschap op een terrein van ca. 8.400m², een woonproject gerealiseerd van 20 appartementen, 24 assistentiewoningen, 25 appartementen en een commerciële ruimte. Het project vormt als het ware de poort naar het centrum van de gemeente.

Door een weloverwogen, geschrankte plaatsing van de volumes ontstaan er interessante zichten en doorkijken. Niet enkel tussen de nieuwe gebouwen onderling, maar ook naar het agrarische gebied. Dit vergroot de belevingswaarde van de gebruikers en het project wordt zo verankerd in zijn omgeving. De ruimte tussen de gebouwen is volledig met kwalitatief groen ingericht.

Het geheel is een parkaanleg die deels open gesteld wordt voor het publiek maar private eigendom is gebleven.

Een graanveld onder de mouterij

De beplantingen zetten net als de bestratingen, het mouterijverleden in de verf. Brede, lange stroken van siergrassen verbeelden de graanvelden, die vroeger het landschap sierden.

Tussen de lagere grassoorten zijn er in het voorjaar subtiele accenten zoals Narcissen en hogere vaste planten in de zomermaanden. Ook vooraan de straat en langs de oprijlaan vinden we de grassen in veelvoud terug, zodat de site als één geheel gelezen wordt.

Achteraan wordt een centrale parkzone ingericht. In de parkzone werd waterinfiltratie gecombineerd met parkgebruik. Aan de agrarische zijde werd een grasland met extensief maaibeheer aangelegd, een maaipad, dat maandelijks gemaaid wordt slingert zich rond de gebouwen heen. De beplanting is vooral inheems, met soorten zoals eik en haagbeuk samen met kastanje en notelaar. De bomen passen zich informeel in, in de natuurlijke omgeving.

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw