Wijk Looks Lier


Omschrijving: Heraanleg wijk Looks te Lier
Type: Straten
Expertise: Wegen, riolering en omgevingsaanleg
Opdrachtgever: Stad Lier
Ontwerpteam: Ingenieursbureau France nv
Publicatie - Prijs: Opgenomen in het Praktijkboek Publieke Ruimte 2012
Kostprijs: 2.890.000 EUR
Uitvoering: 2010-2011


Wijk Looks, één grote tuin!

De wijk 'Looks' is een historische Lierse volksbuurt. Het ingesloten, belendend karakter met nauw dambordvormig stratenpatroon (kwadraatpatroon) is door de eeuwen heen bewaard gebleven. In het verleden werd op verblijfskwaliteit ingeboet door een oncomfortabele inrichting van de openbare ruimte. Het intiem stratenpatroon stimuleerde een sterke straatbeleving, maar de ontmoetingsfunctie werd door de smalle voetpaden beknot.

De volledige wijk werd ingericht als één grote tuin, verkeerskundig een woonerf. Voetgangers en fietsers mogen zich over de hele breedte van de straat verplaatsen. Spelen op straat mag. De bestrating wordt op hetzelfde niveau van gevel tot gevel aangelegd. In de straten waar parkeren is toegestaan, zijn de parkeervakken geschrankt aangelegd met een minimum aan afboording. Fysieke remmingen zoals as verschuivingen en weloverwogen straatmeubilair perken de snelheid in

De typerende doorzichten naar karakteriserende gebouwen en monumenten in en rondom de wijk worden door een strakke belijning gecultiveerd, voornamelijk het doorzicht naar de Kluizekerk, de Sint-Gummarustoren en de Sionskazerne. De erfaanleg loopt door op het Kluizeplein waardoor deze openbare plaats visueel én fysiek ook geïntegreerd werd in de wijk. Het plein en de rijweg kregen een homogene aanblik door middel van 'floorscaping'. Hierdoor wordt het plein in haar functie als ontmoetingsruimte voor de buurt geherwaardeerd. De centrale stadspomp werd gerestaureerd en terug in bedrijf gebracht. Rondom de stadspomp staan - net als in de rest van de wijk - mooi gestileerde banken die als rustpunten uitnodigen tot ontmoeting.

De keuze van materialen is gericht op hedendaags comfort én met een visuele knipoog naar de historiciteit van de volksbuurt. De volledige wijk werd heraangelegd in gezaagde kassei. De parkeervakken in niet gezaagde kassei. Voegen bleven open wat infiltratie van regenwater naar de ondergrond mogelijk maakt. Open voegen helpen de hittestress tegen te gaan. Er is heel royaal in fietsbeugels voorzien die als fysieke remmingen voor autoverkeer en als stalling fungeren voor de kleinere wooneenheden die dit niet inpandig kunnen voorzien.

Tegel TUINEN werden aangemoedigd. Op eenvoudige vraag voorzag de aannemer op kosten van de stad in stijlvolle afboording. De parkeerplaatsen zijn afgebakend met kleine boompjes, familie van de malus soorten (sierappel).

Vanaf het ontwerp tot de uitvoering was er een grote participatie van de bewoners, bij monde van het buurtcomité. Dit werd door alle partijen als een meerwaarde gezien, bewijze ook bijgevoegd artikel in De Standaard.

In het kader van duurzaam en geïntegreerd waterbeleid is er een tendens naar gescheiden waterafvoer en stroomopwaartse buffers die rechtstreeks afwateren naar een oppervlaktewater. De Binnennete in Lier is een ideale buffer voor de RWA van de Lierse Binnenstad. Aangezien zij doorheen de Binnenstad loopt, heeft dit het grote voordeel dat het scheiden van de RWA en DWA stromen snel directe impact heeft op het milieu. De wijk Looks was het eerste project in Lier waarvan de RWA afvoer rechtstreeks aangesloten werd op de Binnennete.

Als ontwerper zijn wij heel blij te merken dat de bewoners de straten gebruiken als een verlengstuk van de woning, babyborrels bijvoorbeeld vinden, bij goed weer, gewoon op straat plaats! Sinds de heraanleg is de wijk Looks een echte Lierse hotspot, het is een heel gegeerde woonwijk met een actief buurtcomité, dat opgericht werd tijdens de werken.

Het project werd opgenomen in het Praktijkboek Publieke Ruimte 2012

Recent werd er nog verwezen naar dit project, foto gepubliceerd in het boek " Stedenbouw kan ook zo" van de hand van Eva Heuts en Erik Grietens, uitgeverij Public Space.

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw