Winterhof Berlaar


Omschrijving: Aanleg Winterhof te Berlaar
Type: Woonwijk
Expertise: Wegen- riolering en omgevingsaanleg
Opdrachtgever: VMSW - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
Kostprijs: 612.000 EUR
Uitvoering: 2014


Het project Winterhof te Berlaar is de eerste fase van een groter inbreidingsproject dat op wandelafstand van het centrum van Berlaar gelegen is. De eerste fase omvatte 21 sociale huurwoongelegenheden. Het architecturale concept en visie is van de hand van de architecten Van Belle en Medina. Het geheel werd uitgewerkt als een woonerf, waarbij de focus werd gelegd op de woon- en leefkwaliteit.

Het gebied is een woonerf, het autoverkeer is ondergeschikt aan het voetgangersverkeer. Voetgangers mogen de ganse breedte van de straat gebruiken, ook spelen is toegelaten. De maximum toegelaten snelheid is hier 20 km/uur.

Het inbreidingsgebied van deze landelijke verkaveling is ingevuld als een lappendeken van stedelijke (hof) en landschappelijke (park) interventies. Centraal bevindt zich de Plaza die een verhard plein is met ruim bemeten groenvakken. Het geheel is uitgevoerd in betonstraatstenen met een bruin/grijze nuance, wat voor een natuurlijke uitstraling zorgt. Aan de overzijde van dit plein is er een parkzone voorzien. In deze zone is er een natuurlijke open buffervijver voorzien die geïntegreerd is in de omgeving. De heuvels worden gebruikt als natuurlijke speelelementen.

Parkeren gebeurt in twee parkeerenclaves voorzien aan het begin van het binnengebied. Dit geeft de mogelijkheid naar ontmoetingen en vermijdt het beeld van de auto in de woonstraat.        

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw