Woonzorgcentrum De 3 Platanen Oostende


Omschrijving: Omgevingsaanleg Woonzorgcentrum 3 platanen te Oostende
Type: Semi privaat
Expertise: Wegen en rioleringen, stabiliteit brug
Opdrachtgever: Vzw Sint-Monica
Ontwerpteam: Bovenbouw Architectuur - Landinzicht - Ingenieursbureau France nv. Binnen het team was Ingenieursbureau France verantwoordelijk voor de technische uitwerking van de omgevingsaanleg
Publicatie: 2019 laureaat van de prijs Wivina De Meester- bouwheerschap.
2019 het project park 'De Nieuwe Koers' ontvangt de publieksprijs van de Openbaargroen-awards
Het project WZC 3 Platanenis is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen nr 14 Wanneer attitudes vorm krijgen. 
In 2021 werd het project gepubliceerd in CG Concept
Kostprijs: 700.000 EUR
Uitvoering: 2018/2019


Het prachtige gebouw, woonzorgcentrum 'De Drie Platanen', een rusthuis met 92 bedden, 6 plaatsen voor kortverblijf, een dagcentrum, 4 assistentiewoningen en een restaurant bevindt zich op de Nieuwpoortsesteenweg in Oostende. De achterzijde grenst aan het park 'De Nieuwe koers'. De zoektocht naar de verbinding en de ruimtelijke samenhang met de omgeving werd een leidraad in het ontwerpproces. Het project vormt de noordelijke toegangspoort tot het park, een wandel- en fietspad loopt dwars door de centrale patio. De naadloze aansluiting van park en woonzorgcentrum is overal voelbaar.

In de gevelrij van de Nieuwpoortsesteenweg verschijnt plots een speelse lijn, een merkwaardige golf, de gevel van WZC De Drie Platanen. De gevel trekt zich met een vloeiende beweging terug van de rechte lijn van de steenweg. Op de begane grond is het gevelvlak geopend en verschijnt een binnenkoer met prachtige mozaïeken van de Belgische kunstenaar Leon Vranken. Waardoor je dwars doorheen een zijpad kan nemen naar het achterliggende landschap, het park De Nieuwe Koers.

De binnenplaats is een voorplein voor de instelling, de entree van het woonzorgcentrum. Voorbij de binnenplaats leidt het pad zonder zichtbaar einde verder naar het achterliggende landschap. De binnenplaats van het woonzorgcentrum is het beginpunt van het Groen Lint, het resultaat van een grootschalige operatie om verschillende groene gebieden aan de rand van de stad met elkaar te verbinden. De gracht die de grens vormt tussen zorginstelling en het publieke domein werd overbrugd. Aan de andere kant van de stroom staan de drie platanen waarnaar het project genoemd is. Daarachter strekt het polderlandschap zich uit, met het pad van het Groen Lint als visuele as.

Deze verschillende lagen groen vormen het uitzicht van het woonzorgcentrum, vanuit de ruime gemeenschappelijke leefruimtes op de verdiepingen. Het woonzorgcentrum integreert zich in de omgeving en voegt een bijkomende betekenis toe als poort van de buurt op het groen lint. Het is meer dan alleen een woonzorgcentrum, het is een plek voor de buurt.

Dit project viel meermaals in de prijzen;

In 2019 was het project laureaat van de prijs Wivina De Meester- bouwheerschap.

In 2019 ontvangt het project park 'De Nieuwe Koers' de publieksprijs van de Openbaargroen-awards.

Het project WZC 3 Platanenis is gepubliceerd in het Architectuurboek Vlaanderen nr 14 Wanneer attitudes vorm krijgen.

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw